14-03-08

De nooit slachtoffers

Het is nu een tijdje terug dat er redelijk wat gebeurtenissen zijn geweest .
Niet van die gebeurtenissen, of enkel gebeurtenissen waarvan men zegt, dit overkomt mij alleen .
Niet iedereen heeft het geluk om een hoop misserie op zijn hals te krijgen .
Soms zijn er mensen die slachtoffer worden, zonder dat er ooit maar iets aan verkeerd gedaan geweest is .
Het slachtoffer zijn is op zich al moeilijk .
Nog moeilijker wordt het als er al geen erkenning is .
Nog moeilijker wordt het als een dader het slachtoffer wordt en het slachtoffer geen slachtoffer meer is, maar een ongelukje .
En nog moeilijker is het als je al helemaal niet aanschouwd wordt alszijnde een slachtoffer .
Dit allemaal in het erkennen van een slachtoffer zijn .

Een slachtoffer kan al moeilijk rekenen op erkenning als deze niet als een hoopje ellende rond kuiert .
De mens wilt zien dat er  een slachtoffer is .
Ben je redelijk sterk en je sleurt je vooruit in je tegenslagen, dan wordt je niet aanvaard als slachtoffer .
Het is dan ook moeilijk erkenning te krijgen voor hetgeen je overkomt .

Een dader, die is geen slachtoffer .
Indien een dader berouw toont, dan ineens is het wel een slachtoffer .
Slachtoffer van zichzelf welliswaar, maar een slachtoffer die je moet helpen .
Tenslotte, als je berouw toont, zal je er depresief bij lopen .
Het signaal van slachtoffer zijn is er, het visuele als het ware .

Een derde slachtoffer, en dat is degene die nooit erkenning kan of zal krijgen .
Is degene die de gevolgen draagt van een andere persoon zijnde een slachtoffer, erkend of niet .
Dader slachtoffer of slachtoffer door een dader .
Zelf al loopt die persoon er depressief bij, er is hem niets aangedaan .
Dus, het visuele begrijpt men niet, we kennen de achtergrond of de reden, maar het visuele wordt beknot door het geestelijke .
Men kan besluiten dat het verhaal en het visuele effectief aanwezig moet zijn om als slachtoofer erkend te worden door de maatschappij .

Deze blog zal deels ook gaan om die slachtoffers die nooit erkend worden als slachtoffer, door niemand .
Omdat zij een slachtoffer steunen, en dus zelf geen slachtoffer kunnen zijn .
U kan misschien bij deze laatste zinnen, al begrijpen dat er inderdaad wel sprake is van een slachtoffer .
Onrechstreeks door de dader, rechtstreeks door het steunen van een slachtoffer .
Het slachtoffer maakt dat er geen slachtoffer van een slachtoffer kan zijn, want dat zou ze zelf dader maken.
Ook aanschouw ik dit niet zo, doordat de dader in de eerste graad, de gevolgen van hun daden verder doen vloeien zoals rimpels in het water .
Verder doorgetrokken ontstaan er slachtoffers van slachtoffers van slachtoffers enz .
Maar die verkeren in dezelfde situatie als de niet te erkennen slachtoffers .

09:00 Gepost door The All Mighty in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-03-08

Reacties van Watje

Watje,

Iik betrap U weer eens op een ondoordachte repliek .

12-03-2008, 15:02:46

als...


ik ken u helemaal niet en het kan mij ook geen reet schelen wie ge zijt, maar als het waar is wat ge hier noteert dan is het dikke bull shit om uw andere blog te doen verdwijnen.

watje
U kent me niet, maar U onthult " de waarheid " dat mijn andere blog wegnemen dikke bullshit is .
Vanwaar deze overtuiging ?
Als U niet weet wie ik ben, hoe kan U dan oordelen over mijn blog ?
Voor en persoon die de schijn doet opwekken zich van niets aan te trekken, vindt ik uw reactie buitengewoon .
U komt haast schelden, het doet U Watje .

U bent een vervuiler van de blogs .
Slijmen om gepaaid te worden waar het kan .
Er hard tegenaan gaan om uw durf tentoon te spreiden .
Uw eerste reactie buitengwoon vol respect voor de blogger die U geeneens kent .

10-03-2008, 18:57:20

verdomme


ik zie "the all mighty" en dacht dat het om de gelijknamige muziekgroep ging :(
so what

watje
En dan weglopen met het kan me geen reet schelen.
En; de ze slaan mevrouw ! Die nog zal komen .
Uw nood aan aandacht wordt weer verzadigd voor even.
U leert mij weer iets bij .
Een held is niet een moedig iemand, het is meestal een ondoordacht iemand .
Ik denk dat U zich een held mag noemen .
De overige reacties laat ik links liggen, ze maken U enkel nog meer heldhaftig .

Of ik boos ben op U ?
Neen, helemaal niet, zoals U lopen er dertien in een dozijn rond .
Die moeten er ook zijn, ze zijn verrijkend voor psychologen en psychiaters .
Wij ; moeten leren ermee te leven .
Uw kracht is medeleven opwekken en zielig doen .
Soms valt U buiten uw rol, zoals uw eerste reactie op mijn blog .
En al de daarop volgende reacties uwentwege .
Maar u bent zielig, U hebt er nood aan en we zullen U beschermen tegen de boze meneer .
Leer iets uit hetgeen ik voor U neerschrijf .
Ik neem de tijd voor U, ik geef U mijn volle aandacht .
Leer er iets uit voordat de beloning wegblijft .

09:00 Gepost door The All Mighty in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-03-08

The all Mightie

Nogal arrogant als benaming .
Een bewuste keuze, met de voor en tegens eraan verbonden .
Veel tegens uiteraard .
Mooie oefening inzake verdraagzaamheid, ieder zijn waarheid en van die wijze uitspraken .
Uitspraken die mij mijn wenkbrauwen doen fronsen .
Ik ben geen god, alleziens dat weet ik zelf niet, dat is hetgeen ik denk .
Dat jullie sowieso vinden dat ik geen God ben, zal mij worst wezen .

Deze blog bevatten mijn levens ervaringen, net zoals mijn vorige blog die ik genoodzaakt heb moeten verwijderen .
Men kan zijn verhaal vertellen, maar het kan ook anders .
Achter iedere clown zijn gezicht schuilt een met ellende besmeurde geest .
Dat U het niet kan vatten, is een spijtige zaak voor uzelf indien U er aanstoot aan neemt .
Ik vertoef niet op de mensheid zijn geestelijk beperkt vermogen.

Ik zie wat de meesten van jullie  niet zien .
Ik zie amper hetgeen jullie wel zien .
Ben ik gestoord ?
Is iedere gestoorde niet een God op zich met zijn extremen ?
Waarom zou ik mij verbergen om de mens zijn vooroordelen, zijn oordelen en beoordelingen ?
Waarom zou ik de menselijke gedachten naleven als deze bewijzen fout te zijn ?

De wereld verbeteren ligt niet in mijn mogelijkheden .
Ook niet een klein deel rondom mij .
Er is nooit een antwoord gegeven dat het hielp, enkel dat je moet inboeten, slikken en slachtoffer zijn voor anderen .
Om de schijn te doen leven dat er een betere wereld kan als je maar wilt .
Wie vaart er beter bij ?
Een vraag die je mag durven stellen, en die de wereld minder mooi maakt, want er zal reactie ontstaan .

The All mighty is er enkel omdat mijn gedachten onverwoestbaar zijn, het zijn de mijn en alleen de mijn .
Men kan mij folteren, bedreigen, gijzelen .
Mijn gedachten en ervaringen kunnen mij niet ontnomen worden.
Ook mijn gevoelens zijn de mijn, de pijn en de vreugde kan ik mededelen, maar niet het gevoel zelf .

Deze blog zal rechtstreekser zijn naar de mens toe .
Wie moet bespaard worden ?
Tenzij ik leugens zou neerschrijven, is er geen enkele gegronde reden om boos te zijn .
Mijn gedachten, mijn ervaringen, hoe ik het ervaar en wat mijn conclusies ook kunnen zijn, zijn mijn .
De ieder zijn waarheid ?
Of gewoon de waarheid ?
Al wat ik weet is dat de waarheid hard kwetst, als we ergens in de fout zaten .
Onrecht kwetst nog meer omdat het de waarheid weet te vernietigen .
Hetgeen deze blog niet tot doel heeft .
Het zegt veel van waar we het moeten zoeken .

Ik wens jullie veel genot bij het lezen van deze blog .
Indien U er niet van kan genieten, stel uzelf vragen .
Waarom ?
Wat doet het mij en waarom doet het mij dat !?
Is mijn gevoel gerechtvaardigd ; of is er iets anders ?

Zelf herkenning is een veel voorkomende problematiek .
Zoek het antwoord bij uzelf .
U kan er niet inkomen dat men zo denkt, u kan het niet vatten .
Niemand is perfect, en het niet begrijpen is geen schande .
Ook al bent U het ermee oneens, argumenteer het waarom ervan .
Zo kan U évolueren in het op zijn minst begrijpen van de gedachten .
Daarom moet U ze nog niet aanvaarden .

Zo, ik denk dat mijn blog en zijn reden tot bestaan deels werd toegelicht .
De arrogantie van de benaming werd onthult .
Ja, ook deels het schokkende ervan .
Mijn reacties tonen mijn vastberadenheid inzake mijn doelstelling .
Ik hoef niemand te vriend, ik heb niemand nodig in de virtuele wereld.
Want sowieso sta je er alleen voor als het te heet wordt onder de voeten .

09:00 Gepost door The All Mighty in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |