27-04-08

Deze blog,

Hoewel de vorige blog mij veel pijn heeft gedaan met zijn verdwijning .
Mijn heel wezen werd even weggekiepert, gaat het leven verder .
En als U denkt dat alles ineens eerlijker verloopt, dan heeft U het mis .
Ik zou staan en gaan waar iedereen mij zou zeggen waar te staan en gaan .
Ik zou mij binnen strikt afgebakende lijntjes mogen voort bewegen .
Er is niet gezegd dat zijn de lijntjes, maar het is heel duidelijk dat iedereen wel zegt dat je ongewenst bent .
Te nauw bij betrokken, b.v. .
Is iets waar ik ben gaan steigeren .
Dus maakt men een slachtoffer, men geeft het zelf toe .
Te nauw, dan doet het toch iets dat naar hun oordeel nefast zou zijn voor het slachtoffer .
Te nauw wilt ook zeggen dat men er zelf onder gebukt gaat .
Is dit iets voor een niet slachtoffer ?
Mij er niet bij betrekken is nog een groter slachtoffer maken .
Iedereen doet zich voor alszijnde de redder, iedereen weet het nu beter, maar niemand zegt mij hoe het verder moet .
Ineens moet ik iedereen gaan vertrouwen, onvoorwaardelijk .
Terwijl ik net het straatje uit ben waar niets te vertrouwen is .
Dat men mij liever ziet gaan dan staan .
Ik wordt zelf niet als slachtoffer herkent, omdat ze een slachtoffer al hebben .
Help een hoopje ellende, en je wordt geprezen .
Help een in de maak zijnde ellende, en je wordt haast gestenigd .
Omdat er geen ellende te bespeuren valt .
Preventie bestaat niet in de wetenschap van slachtoffer zijn als er geen middelen ter preventie voorzien zijn .
Ik vindt mij al een slachtoffer door de manier waarop alles verloopt .
Net een film waar een personnage iets afschuwelijks aan het daglicht brengt, en de CIA ineens komt aandraven van wij gaan het hier nu fiksen .
Ze flikkeren de ploeteraar buiten, en doen lustig hun ding zonder enige kennis van hetgeen er achter schuilt .
Het loopt uiteraard verkeerd, en de ploeteraar kan alles rechtrekken omdat deze meer info heeft weten te verkrijgen .
In een film loopt het goed af, in werkelijkheid kan het fout aflopen .
De kans is groter dat het zeker fout loopt als ik het spelletje meespeel, dat gaat ten koste van mezelf  en mijn vriendin.
Er tegenin gaan is het moeilijke pad kiezen, die naar de open ruimte leidt waar er te ademen valt .
Weg van het vochtige lucht die je enkel een longontstekking kan geven .
De kans op leven neem je door te handelen, niet door te blijven waar je stond en niets te doen .
De vernietiging is nog niet ten einde bij mijn vriendin, deze gloeit verder .
Een ontploffing op zich doet weinig schade, het zijn de golven die destructiever zijn .
We bevinden ons in een destructieve zone, en de golven komen genadeloos dichterbij .
Ik wil ons gezin ervoor beschermen met de best mogelijke middelen .
Die middelen ben ik naar op zoek .
Aangezien ik de golven niet wil tegenhouden, want deze zullen genadeloos toeslaan als men zich er het minst aan verwacht .

11:11 Gepost door The All Mighty in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De oorsprong van deze blog,

De oorsprong van deze blog,

Spijtig genoeg zal het antwoord op deze blog later verschijnen .
Men geeft niet noodzakelijk een belangrijk deel vrij in het begin van een verhaal .
Waarom zou ik dit moeten doen ?
Moet ik mij verantwoorden ?
Moet ik toestemming vragen ?

Mijn vorige blog heb ik genoodzaakt weg gedaan .
Toen waren er in vraag stellingen, en de oorsprong van deze in vraag stellingen .
Dat ik in een wereld treed van taboe, geeft veel vragen .
Zeker als het naar mijn mening iets is dat beter niet zou bestaan .
Iets waar iedereen van huivert en beoordeelt, zelf de grootste criminelen .
Schijnbaar hebben deze mensen nog waarden die eerbaar zijn .
Die van een kind zijn zuiverheid en ongereptheid .
In de wereld waar ik in verzeild ben geraakt, wordt alles mogelijk .
Er zijn geen grenzen inzake waarden .
Het enige dat ik terug vond als reden is zelf behoud .
Maar het schrijfsel stoorde sommige mensen ( zelf herkenning ), en onder druk met de persoon waar ik mee leef, ben ik gestopt met schrijven .
Er is discussie over geweest met mijn vriendin, want via haar hebben ze de druk gezet daar waar heel de fammilie in faalde.
En ze veroordeelde niet hetgeen ik schreef, maar het kon anders .
Een onmogelijke taak .
Zoals menigen blogs aanmaken om van zich af te schrijven, zo was mijn blog een sterk instrument voor mij .
Het heeft mij onnoemelijk geholpen
Hhet zou een waardig therapie zijn , maar daar verdient niemand iets aan natuurlijk .
Ze zeggen al waar ik mag staan en zijn op bepaalde ogenblikken wanneer zij willen .
Nu mag il al schrijven hetgeen zij willen, ik moet de goedkeuring krijgen .
En iets schrijven dat ik niet is, dan kan ik beter niet schrijven .
Hetgeen ik schrijf anders schrijven, dat ben ik niet .
Ik moet iemand anders zijn, iemand die naar de pijpen danst van mijn nieuwe wereld .
En ik heb toegegeven voor mijn vriendin met heel veel tegenzin .
Anders schrijven ? Wat schrijven dan ?
In al de in vraag stellingen voorafgaand het gebeuren; mijn kennis nemingen, deze kunnen al aanstoot gevend zijn .
Wat mag ik nog schrijven, wat mag ik nog denken ?
Dus, kon de blog beter verdwijnen .
Een zware beslissing voor mij, daar er heel wat gedachten in vervat waren van haast een halve eeuw .
Mijn levenswerk heb ik teniet gedaan door anderen hun rechtvaardigheids gevoel .

Geen enkel moment hebben ze mij proberen te overtuigen van het waarom het te verzwijgen .
Mogelijk kunnen ze er geen aanvaardbare reden voor geven .
Enkel iets dat mij medeplichtig zou maken in zekere zin .
Iets waar ik niet mee kan leven , mijn zelfbehoud instinkt aanwakkerend .
Ze maken mij kapot, zoals ze blijk geven van hun onverschilligheid tegenover het feit dat iemand in hun omgeving helemaal kapot zou gemaakt zijn .
Mijn nood aan verwerking werd mij ontnomen .
Iedereen heeft een luisterend oor nodig, en ja, bij degenen die haaks tegenover jouw staan, daar kan je moeilijk je hart bij uitstorten .
Het zou vragen zijn, wat moet ik doen om jullie te plezieren, en zal nooit antwoorden krijgen op hetgeen ik beter zou doen voor mijn eigen .
Ik cijfer mij weg, zij bepalen wie met wie een relatie heeft en kan hebben .
Zij bepalen alles, net zoals ze tot nu toe alles bepaald hebben binnen hun eigen wereld ten koste van ....
Dit voor het einde van mijn vorige blog .

11:10 Gepost door The All Mighty in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

26-04-08

Waarom deze blog

Ten eerste, slachtoffer van slachtoffer is schijnbaar een ongekend probleem .
Wat geeft dit als gevolgen ?
Moet men zich in een slachtoffer rol inleven, en zeggen, we kunnen er niets aan doen .
Of proberen we ons erop voor te bereiden voor wat eventueel nog komen zal .
Inzicht krijgen in hetgeen het eerste graad slachtoffer zou kunnen meemaken, maakt dat we een deel kennis hebben van hetgeen te verwachten valt .
Herkennen van het probleem, liefst tijdig is al een stap voor zijn op de gebeurtenissen .
Maar daarmee hebben we nog geen antwoord hoe ermee om te gaan .

Mijn vaststelling is, dat de persoon die een slachtoffer ondersteunt, meeleeft in de situatie ; geen enkele hulp krijgt .
Deze wordt zelf weggeduwd alszijnde te nauw bij betrokken, als het de mensen goed uitkomt .
En je bent niet close genoeg als het de mensen uitkomt .
Nergens ben je welkom, overal wordt je geweerd alszijnde een storende factor .
Zelf moet je nergens om hulp vragen, je bent tenslotte niet het slachtoffer .
Aan medeleven heb je niets of het schiet tekort .

Waarom wil je als slachtoffer van slachtoffer erkent worden ?
Ten eerste , omdat het een serieus probleem heeft die zwaar te dragen is .
Iedereen ziet in mijn situatie de sex als ik het zo plat mag uitdrukken .
Maar ze zien niet de niet sex .
Allerlei tekortkomingen die de eerste graad slachtoffer zich aanmeet .
Tenslotte is deze persoon niet de schuld van hetgeen haar overkomt .
Ze draagt de gevolgen mee van haar verleden .
Ze kan iemand gelukkig maken, maar ze moet zelf ook gelukkig zijn .
Ik ben gelukkig, dat is de, we kunnen er niets aan doen dat deze situatie bestaat .
Toekomst gericht gaat het verder .

Vele sexueel misbruikte mensen kunnen moeilijk, of hebben problemen om een relatie te behouden .
Door de gevolgen die ze meedragen .
Dat maakt dat zelf indien hetgeen gebeurde een einde heeft, doorloopt in de gevolgen .
Ze kan haar partner verliezen, of de partner verliest haar .
Maar ik ben niet zinnens om haar zomaar te verliezen , evenals ben ik niet zinnens dat ze mij verliest .
De gevolgen mogen geen levenslange straffen bevatten die ontweken kunnen worden .
Ze zal er al genoeg van meedragen , en ik wil ze meedragen, maar niet als weerloos slachtoffer .

Deze blog zou als een getuigenis kunnen aanschouwd worden hoe moeilijk de problematiek kan zijn van het begin .
Nog voordat het probleem gekend is .
Hoe het évolueert naamate we kennis nemen van het probleem .
Misschien zijn er mensen die het meegemaakt hebben en hun meningen, ervaringen ervan wille mededelen .
Het geeft ook inzicht welke gevolgen misbruik op jonge leeftijd meedraagt .
Want schijnbaar dringt het niet tot de mensen door dat het iets is dat verder reikt dan fysiek bewerkt worden voor het slachtoffer .
Het geestelijke wordt verwoest .

De mensen tegen deze blog zijn mensen die erin geleefd hebben .
Die liever hebben dat het verzwegen wordt .
Dutroux krijgt zijn reden tot bestaan .
Geschiedenis die gekent is dient om fouten niet te moeten herdoen .
Ik wil de geschiedenis van anderen om hun fouten niet te hoeven overdoen .
Ik ben geen slachtoffer omdat ik slachtoffer ben, als ik er zelf iets wil aan doen, om het slachtoffer zijn te beperken tot datgene dat onvermijdelijk geworden is .
Het is een eigen keuze, mogelijk door moeder natuur .
Maar deze aanvaard ik als ik ook iets kan inbrengen .

12:45 Gepost door The All Mighty in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |