26-04-08

Schuldig

De blog bevatte veel verwijten die kwetsend zouden kunnen zijn .
Kunnen zijn, omdat ze ook moeten kwetsen .
Betrachtingen om reactie te verkrijgen waren regelmatig te bespeuren .
Evenals halve zinnen, halve gedachten die de curieusiteit zou moeten aanwakkeren .
Ze wist niet wat te doen .
Bij het lezen van de blog ervaarde ik toch enig verwijt, doch zij zag ze schijnbaar niet .
Het ging harder en harder, totdat ze zei dat ze het wel merkte .
Iets hield haar bezig, of kon ze gewoon niet ?
Het was soms zo opzichtig dat het je wel iets moest doen .
Mij deed het alleziens iets .
Ze zag het maar het deed haar niets .

We gaan in discussie .
Ik zeg mijn mening over de situatie, en schuif mogelijkheden naar voor die ze best zou doen .
Ze moet ze ook willen doen met een gevoel dat dat het juiste is .
Die persoon uit zijn lijden verlossen, de kans geven om het verwerkings process aan te vatten .
Dat kan enkel in deze situatie als ze duidelijkheid schept .
Ze kan het niet, ze wilt niet kwetsen .
Ze doet voorstellen die het doel niet eens benaderen .
Uiteindelijk vinden we het maximum dat ze kan doen .
Wat naar mijn mening tekort schiet, maar voor haar het best haalbare tegenover hetgeen haar tegen houdt .

Mijn vriendin is vriendelijk, ze kan moeilijk kwetsen .
Een neen is al kwetsen .
Dus tracht ze altijd wegen te bewandelen die anderen niet kwetsen .
Dat stelt mezelf in vraag uiteraard .
Hoe kan ik zeker zijn iemand voor mij te krijgen die een eigen wil heeft en kan hebben .
Die mij durft te kwetsen indien nodig, die niet leeft hetgeen anderen en mezlf haar doen leven ?
Waar ik haar leven mee kan beleven ?
Het antwoord hierop had ik al .
Ik hoefde enkel de stukjes bijeen te scharrelen .
Ze had me al gekwetst door een einde te maken aan een relatie die nog maar net begonnen was .
Ze ging al tegen mij in, door niet blindelings te doen hetgeen ik voorstelde om te doen .
Er is een vertrouwens band nodig om tegen een persoon in te gaan .
Zeker als ze zich er ongemakkelijk bij voelt .
Zeker als ze iets te verliezen kon hebben .
Volgens mij, een teken dat het vertrouwen groter is dan de angsten die ze ervoer .
Ik ervaarde haar weerstand als positief, en mogelijk een ongekend fenomeen voor haar op dit niveau .
Het kwetsen van mensen .

De schuld die ze zich aanmeet is groot .
Overal vindt ze dat zij de schuld treft in hetgeen iemand overkomt, en waar zij zich een bijdrage aan kan meten .
Mijn taak wordt, haar schuldgevoelens een aanvaardbaar niveau geven .
Ook niet, ieder de helft, maar enkel degenen waar zij de schuld aan heeft tengevolge van een fout die ze zelf maakt .
In deze situatie, enkel en maar deels, de persoon niet de kans geven om nu aan zijn verwerkings process te beginnen .
Uiteindelijk was de persoon ook zuiver aan het manipuleren .
Ook al heeft ze geen schuld, ze is zoals ze is, het zou enkel fair zijn tegenover de andere persoon .
Ik ervaar een persoon waar alle schuld in schuilt, zelf van hetgeen ze zelf niet gedaan heeft , maar waar ze mogelijk vind , er zelf iets had kunnen aan doen .

11:45 Gepost door The All Mighty in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

24-04-08

@ Juvenalis

Aangaande uw reactie, deze post uiteraard .

" Dat had ik graag iets beter uitgelegd gezien:

"Maar de bevestigingen die met de tijd komen , maken dat mijn gedachten juist kunnen worden aanschouwd ."

Dus met datgene dat nog niet is gekend, motiveer je de waarheid van je woorden ????

Dan zou je beter een boek schrijven."

Ik zie dat u hetgeen ik als waarheid aanschouw in vraag stelt .
Hetgeen als waarheid kan aanschouwd worden zijn feiten .
Schade die geleden is kan men gewaar worden op enigerlei wijze .
Allen worden geestelijk verwerkt .

U wilt mogelijk aanduiden dat ik mijn waarheden zelf maak .
Meestal berusten mijn waarheden op feiten die mogelijkheden aanbieden .
Op zich al een bevestiging van iets dat nog niet gekend is .
Er ontstaan vermoedens .
Hoe meer bevestigingen in een richting, hoe minder vermoedens in aantal, daar er meer en meer uitgesloten kunnen worden .
Bevestigingen duiden op een waarheid .
Een leugen is een waarheid op zich, omdat bevestigingen kunnen aanduiden dat het een leugen is .
Het waarom van een waarheid, de reden waarom een waarheid ontstaan is, is een andere waarheid op zich.
Schade vaststellen is een waarheid, de reden waarom deze ontstaan is, is ook een waarheid die relatief snel kan achterhaald worden, maar waarom deze reden ontstaan is, is altijd moeilijker als het ontstaat uit het geestelijke .
En daar treed net hetzelfde systeem in als op hetgeen waargenomen kan worden .
Men ziet, men hoort, en met beiden gaan we naar de ware toedracht .

Waarom stelt U deze vragen, waarom doet men geheimzinnig, waarom zegt men sus en  doet men zo ?
Gaan men dingen ontdekken die men liever niet heeft dat ontdekt worden ?
U ziet, er ontstaan vermoedens omdat er bevestigingen zijn dat er meer aan de hand is .
Met de tijd komen er meer bevestigingen die een richting aanduiden .
We gaan naar een waarheid .
Welke ? Dat weten we nog niet, maar we hebben een mogelijke richting .
En of deze waarheid belang heeft, weten we ook nog niet .
Gaat deze waarheid gevolgen hebben ?
Dat weten we ook niet .
Maar deze waarheid kennen geeft antwoorden op vragen die ontstaan zijn .

Ook al moeten we alle waarheden niet kennen, indien een waarheid geen gevolgen heeft voor andere waarheden .

Maar mijn vorige blog was meer toegespitst op dit soort uiteenzetting .
Nu leg ik mij toe op slachtoffers van slachtoffers die niet herkent worden als slachtoffers .
Zij die best hulp kunnen gebruiken hoe een slachtoffer op te vangen.
Wat staat hen als slachtoffer ondersteuning te wachten ?
Wat kunnen ze doen om te helpen ?
Men wilt het beste voor het slachtoffer, en het zal veel op het gevoel afgaan zijn .
Er is ook een nood aan verwerking voor slachtoffer van slachtoffer .

09:38 Gepost door The All Mighty in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

22-04-08

@ moeder van Assepoester

Deze blog bevat mijn ervaringen .
Hetgeen is neerschrijf is hetgeen ik ervaarde in de afgelopen maanden .
Dat hetgeen ik voel een leugen blijkt te zijn, vindt ik krasse taal voor iemand die zich zou voordoen als niet alles wetend .
Het lukt uzelf hetgeen ik neerschrijf als gedachte, ervaring en gevoel, te bestempelen als leugens neerschrijven .
Waarom zou ik liegen om hetgeen ik als ervaring meedraag ?
Heb ik mij om de één of andere reden te verantwoorden ?
Heb ik ten koste van iemand baat bij het neerschrijven van mijn verhaal ?
Het slachtoffer zijn van de gevolgen van een slachtoffer, daar gaat deze blog om .

Het assepoester zijn was in een begin stadium, antwoorden verschaffend aan het waarom de situatie zo is .
Later door, vallen de puzzelstukjes in elkaar, en blijkt alles een logische reden te bevatten .
Het assepoester zijn neemt een andere vorm aan, die van een slaaf .
Geen huishoudelijke slaaf, maar U begrijpt waar het heen gaat .

Mijn ervaringen U aangaande komen aan bod .
Mijn gevoel, mijn gedachten, mijn meningen .
Maar dat is voor een later stadium, we zijn nog ver in het begin van een relatie die het daglicht niet mag zien .

Zodoende beleef ik het met zeer weinig informatie, en ben ik puzzelstukjes aan het sprokelen .
Mijn gedachten kunnen fout zitten, maar ze  zullen  snel  een reële vorm aannemen .

12:35 Gepost door The All Mighty in Algemeen | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |